Ketterä toteutus

Ketterässä toteutuksessa pyritään maksimaaliseen tehokkuuteen toteutus- ja käyttöönottoprosessissa.

Ketterä toteutus edellyttää, että tarpeet ja tavoitteet on kuvattu riittävän selkeästi, ks -> Määritys ja että on olemassa karkea suunnitelma järjestelmän käyttöönotosta, ks. Suunnittelu.

Ketterässä toteutuksessa sekä asiakkaan (tilaaja) että toimittajan avainhenkilöt työskentelevät tiiviissä yhteistyössä - useimmiten samassa tilassa - nopeina 1-2 viikon sprintteinä. Avainhenkilöiden tulee olla tavoitettavissa täsmennyksiä varten. Järjestelmä testataan samanaikaisesti kehitysprosessin aikana.

Sprintti tähtää aina kokonaisuuteen, joka voidaan ottaa välittömästi tuotantokäyttöön sprintin jälkeen. Sprintin jälkeen tulos arvioidaan ja päätetään etenemisestä.